26. aug, 2018

Mallen till den här hemsidan har sina begränsningar.

Har upptäckt att jag måste lägga kortnovellerna på en typ av sida för att kunna få med en slags innehållsförteckning. Men det finns inga möjligheter att lägga kommentarer på den sidan. Därför har jag skapat en sida till, som heter Respons kortnoveller.